Några stora nyheter i WordPress 6.6 som kommer 16 juli 2024

Skapa och använd vackra och samordnade designelement på alla dina webbplatser med WordPress 6.6. En ny möjlighet att återställa automatiska uppdateringar av tillägg ger dig kontroll, flexibilitet och sinnesro.

Snabb förhandsgranskning av sidor

Enklare arbetsflöde med ny layout, byggd för sidor. Se alla dina sidor och en förhandsgranskning av valfri sida innan du redigerar den med en ny jämförelselayout (sida-vid-sida) i webbplatsredigeraren.

Återställning (rollback) av automatiskt uppdaterade tillägg

Uppdatera dina tillägg automatiskt utan att behöva oroa dig. Dra nytta av automatisk uppdatering av tillägg med återställning till tidigare version om något gått fel. Detta gör att du förstärker webbplatsens säkerhet samtidigt som du minimerar risken att webbplatsen ligger nere.

Prestandauppdateringar

WordPress 6.6 innehåller viktiga uppdateringar, bland annat senarelagd inläsning av inbäddat innehåll i inlägg och 33 % snabbare laddning av mallar i redigeraren.