Integritetspolicy

Din integritet är viktig
för oss

Vi värnar om din integritet så läs gärna igenom vår integritetspolicy så att du vet vad det innebär.

Integritetspolicy

Pagio ägs och drivs av företaget Digitance. Verksamheten drivs i enlighet med Integritetsskyddsmyndigheten, IMY och GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen inom EU).

Vi värnar om din integritet och ansvarar för att de *personuppgifter som samlas in på vår webbplats pagio.se endast används för avsedda ändamål. Vi skyddar alla uppgifter mot obehörig åtkomst och användning.

Den här integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, hanterar, använder och lagrar dina personuppgifter via vår hemsida.

*Med personuppgifter menas alla typer av information som går att använda för att identifiera en person. Det inkluderar inte anonymiserad data. Föreningens uppgifter som samlas in via formulär på hemsidan är inte personuppgifter om föreningen är registrerad och har organisationsnummer. Pagio skyddar dock alla uppgifter som kommer in via hemsidan på samma sätt som personuppgifter.

VILKEN INFORMATION SAMLAR NI IN OM FÖRENINGEN / MIG OCH HUR ANVÄNDS DEN?

När du besöker Pagios hemsida och använder våra tjänster kan vi komma att hantera följande personuppgifter som är knutna till dig.

Kommunikation
Detta inkluderar alla typer av meddelanden som du skickar till oss via vår hemsida – via e-post och formulär på hemsidan. Vi hanterar informationenen i syfte att kommunicera med dig för att kunna bevisa hur kommunikationen sett ut i händelse av rättslig tvist.

Kunddata (kunduppgifter) som relaterar till alla typer av köp och beställningar av våra produkter och tjänster. Det inkluderar e-post, föreningens namn, ditt namn, organisationsnummer, fakturaadress, telefonnummer, kvitto och referens på köp samt ev betalkortsuppgifter via tredjepart (PayPal). Vi hanterar den informationen för att genomföra och fullfölja avtalet som ingås mellan dig och oss i samband med att du genomför en beställning av tjänst eller köp av produkt via hemsidan samt sparar den med laglig grund för vår fakturering enligt bokföringslagen.

FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN:

Kontaktformuläret ”Kontakt” på sidan Kontakt

I detta formulär samlas följande personuppgifter in:

– Föreningens namn

– Förnamn och efternamn

– Telefonnummer

– E-postadress

Syftet med formuläret är att du ska kunna kontakta oss i valfritt ämne, som en allmän fråga eller begära mer information om hur vi kan hjälpa din förening. Dina personuppgifter samlas in för att kunna kontakta dig i det aktuella ärendet.

Beställningar av webbtjänster genom formulär / webbshop

I detta formulär samlas även följande personuppgifter in:

– Föreningens organisationsnummer (endast personuppgift om det är en enskild firma)

– Referens namn eller nummer

– Faktureringsadress till föreningen (endast personuppgift om det är en enskild firma)

VI BEHÖVER DITT SAMTYCKE

För att vi ska kunna ta del av dina personuppgifter måste du först lämna ditt samtycke. Det gör du i samband med att du använder något av formulären på denna webbplats. Ditt samtycke bekräftar att du accepterar villkoren i denna integritetspolicy.

Du kan ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke genom att kontakta oss. Vi kommer då att radera dina personuppgifter från vårt register. Se mer information kring detta under rubriken ”Vilka rättigheter har jag?”.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Hur länge dina personuppgifter sparas varierar beroende på ändamålet.

Uppgifter som vi använder för utskick av informationsbrev till våra avtalskunder kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avregistrera dig från detta utskick eller att avtalet löper ut. Dina uppgifter som används för utskicket raderas då avtalet löper ut.

Uppgifter som du skickat in via något av våra formulär sparas tills vi har behandlat din förfrågan. Vi har därefter som rutin att gallra bort de uppgifter som inte längre behövs ett år efter att de skickats in.

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för det syfte personuppgifterna samlades in för, inklusive det som krävs enligt gällande lagar och regler (som bokföringslagen).

VAR LAGRAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Din information lagras i datacenter i Sverige.

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?

Rätt till information:

Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss så hjälper vi dig – våra kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

Rätt till radering:

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter från vårt register. Vi får dock inte radera uppgifter som lagen (exempelvis bokföringslagen) kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig – våra kontaktuppgifter finns bl a på sidan Kontakt.

Om raderingen avser personuppgifter för ett nyhetsbrevsutskick ber vi dig använda dig av länken för avregistrering i ett av de mottagna nyhetsbreven.

Rätt till ändring och/eller rättelse:

Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Kontakta oss så hjälper vi dig – våra kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

Ta tillbaka medgivande:

Du kan ta tillbaka ditt medgivande för personuppgifter som du tidigare delat med oss. Vi kommer då att radera uppgifterna från vårt register. Vi får dock inte radera uppgifter som lagen (exempelvis bokföringslagen) kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig – våra kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

Klagomål:

Du kan lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, IMY.

SÄKERHET

Vi arbetar fortlöpande för att skydda vår webbplats och våra användare från obehörig åtkomst till information som vi äger.

Vår webbplats använder HTTPS vilket innebär att all kommunikation mellan besökaren och webbplatsen krypteras.

Om det, trots våra försiktighetsåtgärder, skulle ske någon form av intrång som påverkar dina personuppgifter kommer vi meddela dig och aktuell myndighet när vi har en laglig skyldighet att göra det.

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra sidor. När du klickar på länkar kan det göra att du godkänner att tredjepartstjänster samlar in och delar dina personuppgifter. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartstjänster och är inte ansvariga för de integritetspolicys som gäller för andra webbplatser. Därför uppmanar vi dig att läsa integritetspolicys på andra webbplatser som du besöker.

COOKIES

Om cookies på den här webbplatsen

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av dem.

Vad är en cookie?

En cookie (kaka) är en liten fil som lagras på din dator eller mobila enhet (exempelvis surfplatta eller mobil) och som kan användas för olika ändamål.

Det finns två typer av cookies:

Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte den aktuella webbplatsen.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och lagras enbart tillfälligt. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookiefilen temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator utan försvinner alltid när du stänger din webbläsare.

Tredjepartscookies

Begreppet tredjepartscookies betyder att cookien kommer från en tredje part. Cookies som exempelvis används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara så kallade tredjepartskakor.

VILKEN TYP AV COOKIE ANVÄNDS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN?

På vår webbplats används en cookie för medgivande till att lagra cookies på din dator och en sessionscookie som gör det möjligt att skicka formulär. En cookie innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra information på din dator. Vi rekommenderar därför att du tillåter cookies – det är helt tryggt att besöka vår hemsida.

YouTube

När filmer från YouTube visas, strömmar de från YouTubes egna servrar och använder då kakor från Youtube.com.

SÅ FÖRHINDRAR DU ATT KAKOR LAGRAS

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar, se din webbläsares hjälpsidor.

Du kan när som helst radera kakor från din webbläsare.

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att kakor sparas. Att stänga av cookies helt kan innebära att hemsidan inte fungerar som det är tänkt och att vissa funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera för dig.

Om att godkänna cookies eller ta tillbaka ditt godkännande

Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies, har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du kan dock när du vill begränsa/ avaktivera användningen av cookies i din webbläsare.

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy. Ändringarna kommer då att publiceras på denna webbsida. Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 1 september 2023.

Undrar du något? Kontakta oss!

Om du undrar något angående vår integritetspolicy, dina rättigheter eller hur vi använder dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

Vår kontaktperson gällande integritetspolicy och personuppgiftsansvarig:

Carolina Uurike
Pagio & Digitance

Emailadress: hej[at]pagio.se

Postadress: Digitance, Gamla Enköpingsvägen 123, 174 46 Sundbyberg
Tel: 076-006 36 14