Flytta hemsidan till Pagio

Första steget

Skanning & åtgärdsplan

Det absolut första vi gör är en heltäckande skanning av din webbplats. Skanningen ger oss en uppfattning av webbplatsens storlek, kod och teknik. Vi behöver lära känna din webbplats backend lika bra som de sajter vi själva byggt för att kunna utföra en rättvis och säker förvaltning.

När skanningen är klar så går vi igenom den med ansvarig person hos er. I åtgärdslistan delar vi upp resultatet från skanningen i prioritetsordning. Vissa åtgärder kan vara kritiska delar som måste genomföras för att vi ska kunna ta över förvaltningen. Andra åtgärder kan vara mindre kritiska.

Andra steget

Åtgärder & förbättring

I andra steget har vi haft en dialog med er angående åtgärdsplanen. Nu har vi lagt en plan för vilka åtgärder som ska genomföras för att vi ska kunna ta över förvaltningen och arbetet påbörjas.

När åtgärdsplanen är grönmarkerad och klar så fortsätter vi till förbättringsdelen. Förbättring kan innebära allt ifrån grundläggande sökmotoroptimering till spårning eller planering av webbplatshastighet. Vi kontaktar er alltid innan vi gör större förändringar eller uppdateringar.

Sista steget

Överflyttningen

Nu har vi nått sista steget i processen. Din webbplats är nu åtgärdad och nu är det dags att migrera över webbplatsen från ert befintliga webbhotell till vår server för att göra den uppdaterad, hastighetsoptimerad och säker. Nu startar vi efterarbetet med den löpande förvaltningen, drift, service & support.